Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Požadujeme předložení 2 dokladů (řidičský průkaz, občanský průkaz, pas). U firem navíc živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku.

U mobilní sauny je zákaz veškerých úprav (polepování, vrtání, šroubování a demontování částí).

Škody na voze, které nelze odstranit (poškození, znečištění atd.), hradí v plné výši nájemce.

Při předčasném ukončení pronájmu mobilní sauny se nájemné nevrací.

Zákaz kouření.

Je nutné si zajistit zásuvku na 400 V, jištěnou 16 A jističem a 3 A proudovým chráničem.

PŘEDÁNÍ A VRÁCENÍ OBYTNÉHO VOZU:

Mobilní saunu se předává první den půjčení od 9.00 – 17.00 hod. a vrací se poslední den půjčení ve stejném čase. (Po dohodě lze domluvit i jinak).

Saunu předáváme uklizenou a vyčištěnou. V tomto samém stavu se sauna vrací. Při znečištění může být vyčištění zpoplatněno. Umytí zvenku požadujeme jen při silném znečištění exteriéru.

Předání sauny a seznámení s užíváním trvá cca kolem 30 minut. Je potřeba s touto dobou počítat jak při přebírání sauny.

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Cena dovozu sauny je účtována sazbou pouhých 10Kč/1km, vždy je třeba počítat cestu 4x. Při dovozu sauny dále jak 50km bude cesta účtována dohodou.

Každá potvrzená objednávka je závazná (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) dle našich obchodních podmínek.

Po rezervaci obdrží nájemce poštou nebo emailem zálohovou fakturu a smlouvu, kterou podepsanou pošle zpět pronajímateli.

Rezervace mobilní sauny na daný termín platí 5 dnů.

Při předání vozu požadujeme vratnou kauci 15 000 Kč na případné škody zaviněné zákazníkem (nájemcem).

NEHODY A PORUCHY:

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu pronajímateli.

Při jakékoli nehodě, živelné události, vniknutí třetí osoby do sauny či odcizení sauny je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření. Sauny jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést po konzultaci s výrobcem.